Σύκο

  • Παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
  • Μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση καρκίνου
  • Εμφανίζουν αντιδιαβητική δράση
  • Αντιμετωπίζουν την αρτηριακή υπέρτση
  • Μπορούν να προστατεύσουν έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων
  • Έχουν υπακτική δράση αντιμετωπίζοντας τη δυσκοιλιότητα